Lễ Hộp Cúc Hoàng Kim 2

Mã sản phẩm: 1002

Giá: 630.000 vnđ

LỄ HỘP CÚC HOÀNG KIM 2

Mè Đen (1 x 160g);

Thập Cẩm (1 x 160g);

Hạt Sen (1 x 60g)

PMP Tiramisu (1 x 60g);

Lưu Sa Sữa Chua Dâu (3 x 60g)