Bánh Trăng Ngũ Sắc – Như Ý

Mã sản phẩm: NY

Giá: 957.000 vnđ

NHƯ Ý ( TL 150GR)

5D – Hạt sen (1 trứng);

8D – Thập cẩm gà quay (1 trứng);

16D – Trà xanh (1 trứng);

23D – Chocolate (0 trứng);

25D – Cranberry (0 trứng);

30D – Lá dứa (1 trứng);

( Phụ thu tiền hộp 60.000 vnđ)