Combo 70 Năm 2

Mã sản phẩm: 70N-2

Giá: 922.000 vnđ

Hộp bánh gồm:

  • AA – Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt  ( 2 trứng);
  • XA – Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá ( 2 trứng);
  • XD – Đậu Xanh Sầu Riêng ( 2 trứng);
  • X4 – Trà Xanh ( 2 trứng)