Hộp 9 Bánh Cát Tường

Mã sản phẩm: CT9

Giá: 1.403.000 vnđ

Hộp 9 Bánh Cát Tường bao gồm:

  • 2A Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2 Trứng
  • 8D Thập Cẩm Gà Quay 1 Trứng
  • 7D Đậu Xanh 1 Trứng
  • 16D Trà Xanh 1 Trứng
  • 21D Blueberry 0 Trứng
  • 22D Raspberry 0 Trứng
  • 23D Chocolate 0 Trứng
  • 24D Phô Mai 0 Trứng
  • 25D Cranberry 0 Trứng

Hộp 9 Bánh Cát Tường 1