Hộp 9 Bánh Như Ý

Mã sản phẩm: NY9

Giá: 1.314.000 vnđ

Hộp 9 Bánh Như Ý bao gồm:

  • 2A Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2 Trứng
  • 3B Thập Cẩm 2 Trứng
  • 8B Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng
  • 5B Hạt Sen 2 Trứng
  • 9B Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng
  • 10B Dừa Hạt Dưa 2 Trứng
  • 14B Đậu Đen Chay
  • 15B Mè Đen 2 Trứng
  • 19B Cà Phê 2 Trứng.

Hộp 9 Bánh Như Ý 1