Hộp Đoàn Viên 3

Mã sản phẩm: E4C

Giá: 250.000 vnđ

Hộp bánh gồm có: 1 hình Thỏ Ngọc (3x60g); Đậu xanh (3x60g); Ngọc châu sa(3x60g)

Hộp Đoàn Viên 3 1