Hộp Hạnh Phúc Sum Vầy 2

Mã sản phẩm: 4C

Giá: 340.000 vnđ

Hộp bánh gồm có: Cà Phê Lưu Sa (3x60g); Hạt Sen (3x60g); Ngọc Châu Sa (3x60g)

Hộp Hạnh Phúc Sum Vầy 2 1