Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh 2

Mã sản phẩm: A4B

Giá: 620.000 vnđ

Hộp bánh gồm có: Gà Quay (1x200g); Mè Đen (1x200g); Sô Cô La Lưu Sa (2x60g); Hình Thỏ Ngọc (2x60g)

Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh 2 1