Hộp Sum Vầy 1

Mã sản phẩm: SV1

Giá: 707.000 vnđ

Hộp Sum Vầy 1 bao gồm:

6B Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt 2 Trứng;

2B Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2 Trứng;

5B Hạt Sen 2 Trứng;

10B Dừa Hạt Dưa 2 Trứng

Hộp Sum Vầy 1 1