Hộp Sum Vầy 2

Mã sản phẩm: SV2

Giá: 617.000 vnđ

Hộp Sum Vầy 2 bao gồm:

2B Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2 Trứng;

3B Thập Cẩm 2 Trứng;

5B Hạt Sen 2 Trứng;

9B Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng

Hộp Sum Vầy 2 1