Hộp Sum Vầy 3

Mã sản phẩm: SV3

Giá: 573.000 vnđ

Hộp Sum Vầy 3

8B Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng;

3B Thập Cẩm 2 Trứng;

7B Đậu Xanh 2 Trứng;

16B Trà Xanh 2 Trứng

Hộp Sum Vầy 3 1