Hộp Tâm Giao 3

Mã sản phẩm: TG3

Giá: 640.000 vnđ

Hộp bánh Tâm Giao 3:

8A Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng; 3A Thập Cẩm 2 Trứng; 7A Đậu Xanh 2 Trứng; 20A Đậu Đen 2 Trứng

 

Hộp Tâm Giao 3 1