Hộp Thành Ý 1

Mã sản phẩm: TY1

Giá: 948.000 vnđ

Hộp Thành Ý 1 gồm có:

XX Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 2 Trứng;

XA Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2 Trứng;

X1 Hạt Sen 2 Trứng;

X2 Đậu Xanh 2 Trứng

Hộp Thành Ý 1 1