Lễ Hộp Cúc Hoàng Kim

Mã sản phẩm: NO.1001

Giá: 680.000 vnđ

LỄ HỘP CÚC HOÀNG KIM

Đậu Xanh (1 bánh x 150g),

Thập Cẩm ( 1 bánh x 150g),

Kim Sa Phô Mai (3 bánh x 60g),

3D Bưởi Đào (1 bánh x 55g),

Bưởi Hồng Yuzu (1 bánh x 60g)