Lễ Hộp Cúc Hoàng Kim

Mã sản phẩm: NO.1001

Giá: 660.000 vnđ

LỄ HỘP CÚC HOÀNG KIM

Hạt sen (1 x 150g);

Thập Cẩm (1 x 150g);

Đậu Đỏ (1 x 60g);

Tiramisu (1 x 60g);

Kim sa phô mai (3 x 60g)