Lễ Hộp Cúc Hoàng Kim 1

Mã sản phẩm: 1001

Giá: 620.000 vnđ

LỄ HỘP CÚC HOÀNG KIM 1

Hạt sen (1 x 160g);

Đậu Đỏ (1 x 160g);

Khoai Môn (1 x 60g)

PMP Phô Mai (1 x 60g);

Lưu Sa Kim Sa Phô Mai (3 x 60g)