Lễ Hộp Mộc Tử Kim Viên

Mã sản phẩm: NO.1201

Giá: 990.000 vnđ

LỄ HỘP MỘC TỬ KIM VIÊN

Hạt Sen (1 x 200g);

Gà Sốt Tiêu (1 x 200g);

Kim Sa Phô Mai (3 x 60g);

Phô Mai (1 x 60g);

Khoai Môn Nho (1 x 60g);

Tiramisu (1 x60g);