Lễ Hộp Ngọc Đường Phú Quý

Mã sản phẩm: 1201

Giá: 1.500.000 vnđ

LỄ HỘP NGỌC ĐƯỜNG PHÚ QUÝ

Yến Macca (1 x 180g)

Gà Sốt Tiêu (1 x 200g)

Yến Táo Đỏ (1 x 180g)

Lưu Sa Mứt Tắc Phô Mai (1 x 60g)

Lưu Sa Sữa Chua Dâu (1 x 60g)

Mè Đen (1 x 60g);

Hạt Sen (1 x 60g)

Xốp Trứng (1 x 45g);

Xốp Môn (1 x 45g)