Lễ Hộp Thu Vịnh Nguyệt 3

Mã sản phẩm: 803

Giá: 520.000 vnđ

LỄ HỘP THU VỊNH NGUYỆT 3

Nhân Dừa (1 x 160g);

Đậu Xanh (1 x 160g)

Lưu Sa Kim Sa Phô Mai (3 x 60g)

Bánh Tô Thơm (1 x 45g);

Đào Sơn (Đậu Đỏ) (3 x 60g)