Lục Bảo 1

Mã sản phẩm: LB1

Giá: 1.106.000 vnđ

LỤC BẢO 1

2B – Thập cẩm gà quay vi cá (2 trứng)

8B – Thập cẩm gà quay (2 trứng)

3B – Thập cẩm (2 trứng)

9B – Đậu xanh sầu riêng (2 trứng)

11B – Khoai môn hạt sen (2 trứng)

16B – Trà xanh (2 trứng)

( Phụ thu tiền hộp: 60.000 vnd)