Lục Bảo 3

Mã sản phẩm: LB3

Giá: 1.198.000 vnđ

LỤC BẢO 3

17B – Thập cẩm ngũ nhân (2 trứng)

27B – Thập cẩm gà quay bào ngư (2 trứng)

8B – Thập cẩm gà quay (2 trứng)

5B – Hạt sen (2 trứng)

9B – Đậu xanh sầu riêng (2 trứng)

31B – Dừa lá dứa (2 trứng)

( Phụ thu tiền hộp: 60.000 vnd)