Vạn Sự Bình An

Mã sản phẩm: HBA

Giá: 264.000 vnđ

VẠN SỰ BÌNH AN

31 – Thập Cẩm Jambon 1 trứng 150gr

41 – Thập Cẩm Lạp Xưởng 1 trứng 150gr

92 – Dẻo Hạt Sen 1 trứng 180gr

M1 – Khoai Môn Hạt Sen 1 trứng 150gr