Đậu Đỏ Kiểu Nhật (2 trứng) Đặc Biệt

Mã sản phẩm: R

Giá: 100.000 vnđ

Khoai Môn Hạt Sen (2 trứng) Đặc Biệt

Mã sản phẩm: M

Giá: 100.000 vnđ

Đậu Xanh Lá Dứa (2 trứng) Đặc Biệt

Mã sản phẩm: L

Giá: 100.000 vnđ

Hạt Sen Trà Xanh (2 trứng) Đặc Biệt

Mã sản phẩm: T

Giá: 105.000 vnđ

Sữa Dừa Hạt Sen (2 trứng) đặc biệt

Mã sản phẩm: 7

Giá: 100.000 vnđ

Hạt Sen Dừa Tươi (2 trứng) đặc biệt

Mã sản phẩm: 5

Giá: 105.000 vnđ

Lạp xưởng ngũ hạt (2 trứng) đặc biệt

Mã sản phẩm: 4

Giá: 115.000 vnđ

Jambon Xá Xíu (2 trứng) đặc biệt

Mã sản phẩm: 3

Giá: 130.000 vnđ

Gà Quay Sốt X.O (2 trứng) đặc biệt

Mã sản phẩm: 2

Giá: 130.000 vnđ

Bào Ngư (2 trứng) đặc biệt

Mã sản phẩm: B

Giá: 170.000 vnđ