Bánh Trung Thu 3 Bánh Hồng

Mã sản phẩm: THU3H

Giá: 250.000 vnđ

Bánh Trung Thu Xanh 3 Bánh

Mã sản phẩm: THU3X

Giá: 250.000 vnđ

Bánh Trung Thu 6 Bánh Hồng

Mã sản phẩm: THU6H

Giá: 450.000 vnđ

Bánh Trung Thu 6 Bánh Xanh

Mã sản phẩm: THU6X

Giá: 450.000 vnđ