Dẻo Đậu Xanh ( 0 Trứng)

Mã sản phẩm: 96A

Giá: 50.000 vnđ

Dẻo Đậu Xanh Trứng Muối (1 Trứng)

Mã sản phẩm: 93A

Giá: 55.000 vnđ

Dẻo Hạt Sen Trứng Muối ( 1 Trứng)

Mã sản phẩm: 92A

Giá: 55.000 vnđ

Đậu Xanh Lá Dứa (1 Trứng)

Mã sản phẩm: L1V

Giá: 63.000 vnđ

Khoai Môn ( 1 Trứng)

Mã sản phẩm: M1P

Giá: 59.000 vnđ

Sữa Dừa ( 1 Trứng)

Mã sản phẩm: 71V

Giá: 59.000 vnđ

Đậu Xanh ( 1 Trứng)

Mã sản phẩm: 61P

Giá: 59.000 vnđ

Hạt Sen ( 1 Trứng)

Mã sản phẩm: 51P

Giá: 62.000 vnđ

Thập Cẩm Lạp Xưởng (1Trứng)

Mã sản phẩm: 41L

Giá: 70.000 vnđ

Jambon Xá Xíu ( 1 Trứng)

Mã sản phẩm: 31L

Giá: 71.000 vnđ

Gà Quay Xốt X.O ( 1 Trứng)

Mã sản phẩm: 21K

Giá: 76.000 vnđ

Trà Xanh ( 2 Trứng)

Mã sản phẩm: T2V

Giá: 95.000 vnđ

Khoai Môn ( 2 Trứng)

Mã sản phẩm: M2P

Giá: 93.000 vnđ

Đậu Xanh (2 Trứng)

Mã sản phẩm: 62P

Giá: 89.000 vnđ