Thập Cẩm Lạp Xưởng ( 2 Trứng)

Mã sản phẩm: 42K

Giá: 110.000 vnđ

Gà Quay Xốt X.O ( 2 Trứng)

Mã sản phẩm: 22K

Giá: 125.000 vnđ

Vi Cá Hải Sản ( 2 trứng)

Mã sản phẩm: 12K

Giá: 159.000 vnđ

Gà Quày Xốt X.O ( 2 Trứng)

Mã sản phẩm: 2K

Giá: 145.000 vnđ

Vi cá hải sản ( 2 Trứng)

Mã sản phẩm: 1K

Giá: 199.000 vnđ

KingDom Diamond

Mã sản phẩm: DIAMOND

Giá: 1.800.000 vnđ

KingDom Platium 1 ( 6 BÁNH)

Mã sản phẩm: PLATIUM 1

Giá: 1.000.000 vnđ

KingDom Platium 2 ( 4 BÁNH)

Mã sản phẩm: PLATIUM 1

Giá: 800.000 vnđ

KingDom Gold

Mã sản phẩm: GOLD

Giá: 700.000 vnđ