Bánh Trung Thu Như Ý 3 Bánh Hồng

Mã sản phẩm: THU3H

Giá: 280.000 vnđ

Bánh Trung Thu Như Ý 3 Bánh Xanh

Mã sản phẩm: THU3X

Giá: 280.000 vnđ

Bánh Trung Thu Như Ý 6 Bánh Hồng

Mã sản phẩm: THU6H

Giá: 480.000 vnđ

Bánh Trung Thu Như Ý 6 Bánh Xanh

Mã sản phẩm: THU6X

Giá: 480.000 vnđ