Bánh Trung Thu Như Ý 3 Bánh Xanh

Mã sản phẩm: THU3X

Giá: 285.000 vnđ

Bánh Trung Thu Như Ý 6 Bánh Xanh

Mã sản phẩm: THU6X

Giá: 480.000 vnđ