Hộp Thu Thịnh Vượng – Đỏ

Mã sản phẩm: CB4

Giá: 410.000 vnđ

HỘP THU THỊNH VƯỢNG – ĐỎ

Thập Cẩm Lạp Xưởng Ngũ Hạt (1 trứng x 180g);

Cua Hoàng Đế Xốt Singapore (1 trứng x 180g);

Dẻo Đậu Xanh ( 1 trứng x 180g);

Dẻo Hạt Sen ( 1 trứng x 180g)