Đậu Đỏ Kiểu Nhật (2 trứng)

Mã sản phẩm: R

Giá: 97.000 vnđ

Đậu Xanh Lá Dứa (2 trứng)

Mã sản phẩm: L

Giá: 100.000 vnđ

Khoai Môn Hạt Sen (2 trứng)

Mã sản phẩm: M

Giá: 100.000 vnđ

Hạt Sen Trà Xanh (2 trứng)

Mã sản phẩm: T

Giá: 104.000 vnđ

Sữa Dừa Hạt Dưa (2 trứng)

Mã sản phẩm: 7

Giá: 97.000 vnđ

Đậu Xanh Hạt Dưa (2 trứng)

Mã sản phẩm: 6

Giá: 100.000 vnđ

Hạt Sen Dừa Tươi (2 trứng)

Mã sản phẩm: 5

Giá: 104.000 vnđ

Lạp Xưởng Ngũ Hạt (2 trứng)

Mã sản phẩm: 4

Giá: 124.000 vnđ

Jambon Xá Xíu (2 trứng)

Mã sản phẩm: 3

Giá: 124.000 vnđ

Gà Quay Sốt X.O (2 trứng)

Mã sản phẩm: 2

Giá: 139.000 vnđ

Bào Ngư (2 trứng)

Mã sản phẩm: B

Giá: 171.000 vnđ