Đậu Đỏ Kiểu Nhật (2 trứng)

Mã sản phẩm: R2

Giá: 85.000 vnđ

Đậu Xanh Lá Dứa (2 trứng)

Mã sản phẩm: L2

Giá: 90.000 vnđ

Khoai Môn Hạt Sen (2 trứng)

Mã sản phẩm: M2

Giá: 90.000 vnđ

Hạt Sen Trà Xanh (2 trứng)

Mã sản phẩm: T2

Giá: 92.000 vnđ

Sữa Dừa Hạt Dưa (2 trứng)

Mã sản phẩm: 72

Giá: 85.000 vnđ

Đậu Xanh Hạt Dưa (2 trứng)

Mã sản phẩm: 62

Giá: 85.000 vnđ

Hạt Sen Dừa Tươi (2 trứng)

Mã sản phẩm: 52

Giá: 90.000 vnđ

Lạp Xưởng Ngũ Hạt (2 trứng)

Mã sản phẩm: 42

Giá: 110.000 vnđ

Jambon Xá Xíu (2 trứng)

Mã sản phẩm: 32

Giá: 110.000 vnđ

Gà Quay Sốt X.O (2 trứng)

Mã sản phẩm: 22

Giá: 120.000 vnđ

Bào Ngư (2 trứng)

Mã sản phẩm: B2

Giá: 145.000 vnđ