Trăng Vàng Black N Gold Kim Cương ( Hết Hàng)

Mã sản phẩm: KC

Giá: 4.500.000 vnđ

Trăng Vàng Black N Gold (6 Bánh)

Mã sản phẩm: G6

Giá: 3.000.000 vnđ

Trăng Vàng Black N Gold (4 Bánh)

Mã sản phẩm: G4

Giá: 1.500.000 vnđ

Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa (vàng)

Mã sản phẩm: HKV

Giá: 1.300.000 vnđ

Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hiển (Đỏ)

Mã sản phẩm: HKD

Giá: 1.300.000 vnđ

Trăng Vàng Pha Lê Vạn Phúc (Xanh)

Mã sản phẩm: PLX6

Giá: 1.000.000 vnđ

Trăng Vàng Hồng Ngọc An Phú (Vàng)

Mã sản phẩm: HNV

Giá: 750.000 vnđ

Trăng Vàng Hồng Ngọc An Thịnh (Đỏ)

Mã sản phẩm: HND

Giá: 750.000 vnđ

Trăng Vàng Black N Gold (2 Bánh)

Mã sản phẩm: G2

Giá: 600.000 vnđ

Trăng Vàng Hồng Ngọc Tâm An Xanh

Mã sản phẩm: HNX

Giá: 550.000 vnđ

Trăng Vàng Hồng Ngọc An Bình

Mã sản phẩm: HNAB

Giá: 550.000 vnđ

Trăng Vàng Hồng Ngọc An Nhiên (Xanh Dương)

Mã sản phẩm: HNXD

Giá: 600.000 vnđ

Trăng Vàng Hồng Ngọc An Lành (Xanh)

Mã sản phẩm: HNG

Giá: 600.000 vnđ