Trăng Vàng Hồng Ngọc An Nhiên (4 bánh)

Mã sản phẩm: HNXD

Giá: 640.000 vnđ

Trăng Vàng Hồng Ngọc An Lành (4 bánh)

Mã sản phẩm: HNG

Giá: 640.000 vnđ

Hộp Bánh Trung Thu Kinh Đô 25 năm

Mã sản phẩm: KD25

Giá: 680.000 vnđ

Bánh Thu Tuyết 3 Bánh

Mã sản phẩm: T3

Giá: 285.000 vnđ

Bánh Thu Tuyết 6 Bánh

Mã sản phẩm: T6

Giá: 480.000 vnđ

Trăng Vàng Hồng Ngọc Hưng Thịnh

Mã sản phẩm: HNHT

Giá: 570.000 vnđ

Trăng Vàng Hồng Ngọc Hưng Phú

Mã sản phẩm: HNHP

Giá: 770.000 vnđ

Trăng Vàng Black Gold Yến Sào (4 Bánh)

Mã sản phẩm: GYS

Giá: 1.900.000 vnđ

Trăng Vàng Black Gold Kim Cương (6 bánh)

Mã sản phẩm: KC

Giá: 5.000.000 vnđ

Trăng Vàng Black Gold (2 Bánh)

Mã sản phẩm: G2

Giá: 640.000 vnđ

Trăng Vàng Black Gold (4 Bánh)

Mã sản phẩm: G4

Giá: 1.500.000 vnđ

Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa (vàng)

Mã sản phẩm: HKV

Giá: 1.300.000 vnđ

Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hiển (Đỏ)

Mã sản phẩm: HKD

Giá: 1.300.000 vnđ

Trăng Vàng Pha Lê Vạn Phúc (Xanh)

Mã sản phẩm: PLX6

Giá: 980.000 vnđ