Bánh Thu Tuyết 3 Bánh

Mã sản phẩm: T3

Giá: 280.000 vnđ

Bánh Thu Tuyết 6 Bánh

Mã sản phẩm: T6

Giá: 480.000 vnđ

Trăng Vàng Hồng Ngọc Hưng Thịnh

Mã sản phẩm: HNHT

Giá: 560.000 vnđ

Trăng Vàng Hồng Ngọc Hưng Phú

Mã sản phẩm: HNHP

Giá: 760.000 vnđ

Trăng Vàng Black N Gold Yến Sào (4 Bánh)

Mã sản phẩm: GYS

Giá: 2.500.000 vnđ

Trăng Vàng Black N Gold Kim Cương

Mã sản phẩm: KC

Giá: 4.900.000 vnđ

Trăng Vàng Black N Gold (6 Bánh)

Mã sản phẩm: G6

Giá: 3.000.000 vnđ

Trăng Vàng Black N Gold (4 Bánh)

Mã sản phẩm: G4

Giá: 1.500.000 vnđ

Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa (vàng)

Mã sản phẩm: HKV

Giá: 1.300.000 vnđ

Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hiển (Đỏ)

Mã sản phẩm: HKD

Giá: 1.300.000 vnđ

Trăng Vàng Pha Lê Vạn Phúc (Xanh)

Mã sản phẩm: PLX6

Giá: 1.000.000 vnđ

Trăng Vàng Hồng Ngọc An Phú (Vàng)

Mã sản phẩm: HNV

Giá: 760.000 vnđ

Trăng Vàng Hồng Ngọc An Thịnh (Đỏ)

Mã sản phẩm: HND

Giá: 760.000 vnđ

Trăng Vàng Black N Gold (2 Bánh)

Mã sản phẩm: G2

Giá: 610.000 vnđ