Lạp Xưởng Ngũ Hạt (4 trứng)

Mã sản phẩm: 44

Giá: 350.000 vnđ

Đậu Xanh Hạt Dưa (4 trứng)

Mã sản phẩm: 64

Giá: 310.000 vnđ

Jambon Xá Xíu (4 trứng)

Mã sản phẩm: 34

Giá: 370.000 vnđ

Gà quay sốt X.O (4 trứng)

Mã sản phẩm: 24

Giá: 390.000 vnđ

Bào Ngư (4 trứng)

Mã sản phẩm: B4

Giá: 480.000 vnđ