Cua Bát Bửu

Mã sản phẩm: SV1

Giá: 95.000 vnđ

Sầu Riêng (1 trứng)

Mã sản phẩm: SR1

Giá: 67.000 vnđ

Đậu Đỏ (1 trứng)

Mã sản phẩm: R1

Giá: 64.000 vnđ

Khoai Môn (1 trứng)

Mã sản phẩm: M1

Giá: 64.000 vnđ

Đậu Xanh Lá Dứa (1 trứng)

Mã sản phẩm: L1

Giá: 67.000 vnđ

Hạt Sen Trà Xanh (1 trứng)

Mã sản phẩm: T1

Giá: 67.000 vnđ

Sữa Dừa (1 trứng)

Mã sản phẩm: 71

Giá: 64.000 vnđ

Đậu Xanh (1 trứng)

Mã sản phẩm: 61

Giá: 64.000 vnđ

Hạt Sen (1 trứng)

Mã sản phẩm: 51

Giá: 67.000 vnđ

Thập Cẩm Lạp Xưởng (1 trứng)

Mã sản phẩm: 41

Giá: 74.000 vnđ

Thập Cẩm Jambon (1 trứng)

Mã sản phẩm: 31

Giá: 75.000 vnđ

Gà Quay Jambon (1 trứng)

Mã sản phẩm: 21

Giá: 82.000 vnđ