Hạt Sen Hạt Chia

Mã sản phẩm: XHS

Giá: 68.000 vnđ

Mè Đen Hạt Dưa

Mã sản phẩm: XMD

Giá: 68.000 vnđ

Đậu Xanh Hạnh Nhân

Mã sản phẩm: XDX

Giá: 68.000 vnđ

Trà Xanh Hạt Macadamia

Mã sản phẩm: XTX

Giá: 68.000 vnđ