Hạt Sen Hạt Chia (150g)

Mã sản phẩm: XHS

Giá: 75.000 vnđ

Mè Đen Hạt Dưa (150g)

Mã sản phẩm: XMD

Giá: 75.000 vnđ

Đậu Xanh Hạnh Nhân (150g)

Mã sản phẩm: XDX

Giá: 75.000 vnđ