Bánh Dẻo Jambon Lạp Xưởng ( 0 trứng)

Mã sản phẩm: 811

Giá: 87.000 vnđ

Bánh Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa ( 0 Trứng)

Mã sản phẩm: 86

Giá: 71.000 vnđ

Bánh Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa (0 trứng)

Mã sản phẩm: 85

Giá: 71.000 vnđ

Bánh Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa (1 trứng)

Mã sản phẩm: 83

Giá: 79.000 vnđ

Bánh Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa (1 trứng)

Mã sản phẩm: 82

Giá: 79.000 vnđ