Đoàn Viên

Mã sản phẩm: HDV2

Giá: 185.000 vnđ

ĐOÀN VIÊN

+ Dẻo Jambon Lạp Xưởng ( 1 Trứng – 230g)

+ Đậu Đỏ Kiểu Nhật ( 2 Trứng – 230g)