Đoàn Viên

Mã sản phẩm: HDV2

Giá: 185.000 vnđ

ĐOÀN VIÊN

Dẻo Jambon Lạp Xưởng ( 0 Trứng – 230g),

Đậu Xanh Hạt Dưa ( 2 Trứng – 210g)