Đoàn Viên

Mã sản phẩm: HDV2

Giá: 195.000 vnđ

ĐOÀN VIÊN

Lạp Xưởng Ngũ Hạt  ( 2 Trứng – 210g),

Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa ( 0 trứng –  230g)