Gia Lạc Cát Tường

Mã sản phẩm: HGC

Giá: 348.000 vnđ

GIA LẠC CÁT TƯỜNG

+ Dẻo Jambon Lạp Xưởng (1 Trứng – 230g)

+ Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa (0 Trứng – 230g)

+ Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng – 230g)

+ Đậu Đỏ Kiểu Nhật (2 Trứng – 230g)