Gia Lạc Cát Tường

Mã sản phẩm: HGC

Giá: 311.000 vnđ

Bao gồm:

-Cua Bát Bửu (1 trứng – 150g)

-Gà Quay Jambon ( 1 trứng – 150g);

– Hạt Sen (1 Trứng – 150g);

– Sầu Riêng (1 Trứng – 150g