Thắt Chặt Thâm Giao

Mã sản phẩm: HTG

Giá: 424.000 vnđ

THẮT CHẶT THÂM GIAO

– Jambon Xá Xíu (2 Trứng – 210g),

– Lạp Xưởng Ngũ Hạt (2 Trứng – 210g),

– Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa (1 trứng – 230g),

– Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng – 210g)