Hộp Tâm Giao 2

Mã sản phẩm: TG2

Giá: 706.000 vnđ

Hộp Tâm Giao 2 bao gồm:

2A Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2 Trứng; 8A Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng; 9A Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng; 10A Dừa Hạt Dưa 2 Trứng

Hộp Tâm Giao 2 1