Hộp Tâm Giao 2

Mã sản phẩm: TG2

Giá: 767.000 vnđ

Hộp Tâm Giao 2 bao gồm:

17A Thập Cẩm Ngũ Nhân 2 Trứng; 8A Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng; 5A Hạt Sen 2 Trứng; 9A Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng