Hộp Trăng Yêu Thương 2

Mã sản phẩm: TYT2

Giá: 717.000 vnđ

2D Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 1 Trứng; 3D Thập Cẩm 1 Trứng; 9D Đậu Xanh Sầu Riêng 1 Trứng; 10D Dừa Hạt Dưa 1 Trứng; 13D Hạt Sen Chay; 20D Đậu Đen 1 Trứng

Hộp Trăng Yêu Thương 2 1