Tết Đoàn Viên 2

Mã sản phẩm: TDV2

Giá: 684.000 vnđ

TẾT ĐOÀN VIÊN 2 (TL 150GR)

27D – Thập cẩm gà quay bào ngư (1 trứng)

2D – Thập cẩm gà quay vi cá ( 1 trứng)

5D – Hạt sen ( 1 trứng)

30D – Lá dứa ( 1 trứng)