Tết Đoàn Viên 2

Mã sản phẩm: TDV2

Giá: 732.000 vnđ

TẾT ĐOÀN VIÊN 2 (TL 150GR)

17D – Thập cẩm ngũ nhân (1 trứng)

2D – Thập cẩm gà quay vi cá ( 1 trứng)

9D – Đậu xanh sầu riêng ( 1 trứng)

10D – Dừa hạt dưa ( 1 trứng)