Sum Vầy 2

Mã sản phẩm: SV2

Giá: 662.000 vnđ

Hộp Bánh Gồm Có:

2B – Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá ( 2 trứng);

3B – Thập Cẩm (2 trứng);

5B – Hạt Sen ( 2 trứng);

9B – Đậu Xanh Sầu Riêng ( 2 trứng)