Tết Đoàn Viên 1

Mã sản phẩm: TDV1

Giá: 765.000 vnđ

TẾT ĐOÀN VIÊN 1 (TL150GR)

6D – Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt( 1 trứng)

27D – Thập cẩm gà quay bào ngư (1 trứng)

5D – Hạt sen ( 1 trứng)

7D – Đậu xanh (1 trứng)