Tết Đoàn Viên 1

Mã sản phẩm: TDV1

Giá: 544.000 vnđ

TẾT ĐOÀN VIÊN 1 (TL150GR)

8D – Thập cẩm gà quay ( 1 trứng)

3D – Thập cẩm (1 trứng)

7D – Đậu xanh ( 1 trứng)

11D – Khoai môn hạt sen (1 trứng)