Tết Đoàn Viên 1

Mã sản phẩm: TDV1

Giá: 655.000 vnđ

Hộp bánh gồm:

6D – Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt ( 1 trứng); 27D – Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư ( 1 trứng); 5D – Hạt Sen ( 1 trứng); 7D- Đậu Xanh ( 1 trứng)