Tết Đoàn Viên 3

Mã sản phẩm: TDV3

Giá: 687.000 vnđ

TẾT ĐOÀN VIÊN 3 (TL 150GR)

17D – Thập cẩm ngũ nhân (1 trứng)

2D – Thập cẩm gà quay vi cá (1 trứng)

9D – Đậu xanh sầu riêng (1 trứng)

31D – Dừa lá dứa (1 trứng)