Tết Đoàn Viên 3

Mã sản phẩm: TDV3

Giá: 579.000 vnđ

Hộp bánh bao gồm: 2D – Thập Cẩm Gà Quay (1 trứng), 8D – Thập Cẩm Gà Quay (1 trứng); 7D – Đậu Xanh (1 trứng); 11D – Khoai Môn Hạt Sen (1 trứng)