Tết Đoàn Viên 3

Mã sản phẩm: TDV3

Giá: 673.000 vnđ

TẾT ĐOÀN VIÊN 3 (TL 150GR)

8D – Thập cẩm gà quay (1 trứng)

2D – Thập cẩm gà quay vi cá (1 trứng)

7D – Đậu xanh  (1 trứng)

11D – Khoai môn hạt sen (1 trứng)