Hộp Trăng Yêu Thương 3

Mã sản phẩm: TYT3

Giá: 780.000 vnđ

2D – Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (1 trứng); 8D – Thập Cẩm Gà Quay (1 trứng); 3D – Thập Cẩm (1 trứng); 7D – Đậu Xanh (1 trứng); 10D – Dừa Hạt Dưa (1 trứng) ; 12D – Đậu Xanh (0 trứng)