Hộp Trăng Yêu Thương 3

Mã sản phẩm: TYT3

Giá: 660.000 vnđ

8D Thập Cẩm Gà Quay 1 Trứng; 3D Thập Cẩm 1 Trứng; 7D Đậu Xanh 1 Trứng; 10D Dừa Hạt Dưa 1 Trứng; 14D Đậu Đen Chay; 19D Cà Phê 1 Trứng

Hộp Trăng Yêu Thương 3 1