Sum Vầy 1

Mã sản phẩm: SV1

Giá: 760.000 vnđ

Hộp bánh gồm:

6B – Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặt Biệt ( 2 trứng)

2B – Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 trứng)

5B – Hạt Sen (2 trứng)

10B – Dừa Hạt Dưa ( 2 trứng)