Thành Ý 1

Mã sản phẩm: TY1

Giá: 923.000 vnđ

THÀNH Ý 1 (TL300GR)

AA -Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt (2 trứng)

XB – Thập cẩm gà quay (2 trứng)

XD – Đậu xanh sầu riêng (2 trứng)

X4 – Trà xanh (2 trứng)