Thành Ý 1

Mã sản phẩm: TY1

Giá: 1.197.000 vnđ

THÀNH Ý 1 (TL300GR)

XX -Thập cẩm gà quay vi cá yến sào (2 trứng)

X6 – Thập cẩm ngũ nhân (2 trứng)

X1 – Hạt sen(2 trứng)

X2 – Đậu xanh (2 trứng)