Thành Ý 2

Mã sản phẩm: TY2

Giá: 1.072.000 vnđ

THÀNH Ý 2 (TL 300GR)

AA – Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt (2 trứng);

XA – Thập cẩm gà quay vi cá  (2 trứng);

XD – Đậu xanh sầu riêng (2 trứng);

X4 – Trà xanh (2 trứng);