Sum Vầy 3

Mã sản phẩm: SV3

Giá: 611.000 vnđ

Hộp bánh gồm:

8B – Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng);

3B – Thập Cẩm (2 trứng);

7B – Đậu Xanh ( 2 trứng);

11B – Khoai Môn Hạt Sen ( 2 trứng)