Trung Thu Sum Vầy

Mã sản phẩm: HSV

Giá: 227.000 vnđ

TRUNG THU SUM VẦY

Thập Cẩm Lạp Xưởng (0 Trứng – 150g)

Đậu Xanh (0 Trứng – 150g)

Dẻo Hạt Sen(0 Trứng – 180g)

Dẻo Đậu Xanh (0 Trứng – 180g)