Trung Thu Sum Vầy

Mã sản phẩm: HSV

Giá: 245.000 vnđ

TRUNG THU SUM VẦY

– Thập Cẩm Lạp Xưởng (0 Trứng – 150g),

– Đậu Xanh (0 Trứng – 150g),

– Dẻo Hạt Sen (0 Trứng – 180g),

– Dẻo Đậu Xanh (0 Trứng – 180g)