Tình Thân

Mã sản phẩm: TT

Giá: 778.000 vnđ

TÌNH THÂN

(TL:150G)

21D – Blueberry (0 trứng);

22D – Raspberry (0 trứng);

24D- Phô mai ( 0 trứng);

25D- Cranberry (0 trứng)