Hộp Bánh Cao Cấp Bánh Trung Thu Givral

Mã sản phẩm: HGV

Giá: 600.000 vnđ

Bánh Trăng Ngũ Sắc

Mã sản phẩm: BTNS

Giá: 940.000 vnđ

Hộp Trăng Yêu Thương 3

Mã sản phẩm: TYT3

Giá: 660.000 vnđ

Hộp Trăng Yêu Thương 2

Mã sản phẩm: TYT2

Giá: 717.000 vnđ

Hộp Trăng Yêu Thương 1

Mã sản phẩm: TYT1

Giá: 816.000 vnđ

Hộp 9 Bánh Như Ý

Mã sản phẩm: NY9

Giá: 1.314.000 vnđ

Hộp 9 Bánh Cát Tường

Mã sản phẩm: CT9

Giá: 1.403.000 vnđ

Hộp Sum Vầy 3

Mã sản phẩm: SV3

Giá: 573.000 vnđ

Hộp Sum Vầy 2

Mã sản phẩm: SV2

Giá: 617.000 vnđ

Hộp Sum Vầy 1

Mã sản phẩm: SV1

Giá: 707.000 vnđ

Hộp Tâm Giao 3

Mã sản phẩm: TG3

Giá: 640.000 vnđ

Hộp Tâm Giao 2

Mã sản phẩm: TG2

Giá: 706.000 vnđ

Hộp Tâm Giao 1

Mã sản phẩm: TG1

Giá: 743.000 vnđ

Hộp Thành Ý 3

Mã sản phẩm: TY3

Giá: 730.000 vnđ