Hộp 2 bánh chọn sẵn KiDo

Mã sản phẩm:

Giá: 0 vnđ

Hộp 4 bánh chọn sẵn KiDo

Mã sản phẩm:

Giá: 0 vnđ

Hộp Thu Hạnh Phúc

Mã sản phẩm: CB1

Giá: 330.000 vnđ

Hộp Thu An Khang

Mã sản phẩm: CB2

Giá: 350.000 vnđ

Hộp Thu Như Ý

Mã sản phẩm: CB3

Giá: 370.000 vnđ

Hộp Thu Thịnh Vượng – Đỏ

Mã sản phẩm: CB4

Giá: 410.000 vnđ

Hộp Thu Thịnh Vượng – Xanh

Mã sản phẩm: CB5

Giá: 450.000 vnđ

Hộp Special – Red Label

Mã sản phẩm: GS4

Giá: 600.000 vnđ

Hộp Special – Gold Label

Mã sản phẩm: GS3

Giá: 600.000 vnđ

Hộp Deluxe

Mã sản phẩm: GS2

Giá: 800.000 vnđ

Hộp President

Mã sản phẩm: GS1

Giá: 3.000.000 vnđ